ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอัช ค่ะ

งานสอนของครูอัชค่ะ


คลังบทความของบล็อก

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

งานสอนของครูอัชค่ะ
วิชาคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่2/2551 ครูผู้สอน : ภิญญาพัชญ์ ไหวประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

คำอธิบาย วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย บทบาทและความสำคัญ เรียนรู้ด้านองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างผลงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฝากความคิดถึง