ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอัช ค่ะ

งานสอนของครูอัชค่ะ


คลังบทความของบล็อก

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
2. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้
4. สามารถใช้คำสั่งขั้นพื้นฐานอย่างง่ายได้
5. สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของครูได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฝากความคิดถึง