ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอัช ค่ะ

งานสอนของครูอัชค่ะ


คลังบทความของบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การจัดการเรียนรู้


1. จัดทำชั้นเรียนโดยให้นักเรียนนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง
2. เสนอสื่อ โดยแสดงภาพบทเรียนที่ครูจะสอนในวันนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
3. ครูอธิบายสื่อ โดยอธิบายเรื่องที่จะเรียนพร้อมกับปฏิบัติขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้นักเรียนดูเป็น


ตัวอย่าง จากนั้น ให้นักเรียนลองอธิบายในสิ่งที่ครูสอนหรือให้บอกวิธี
การปฏิบัติและครูทำตามที่นักเรียนบอกจากนั้นก็กำหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ
4. ปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดให้
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจจะเป็นให้นักเรียนช่วยกันอธิบายในสิ่งที่ครูสอน
หรือ เมื่อเสร็จแล้วเดินดูผลงานของเพื่อน เป็นต้น
6. นำเสนอผลงาน คือ ดูจากขั้นตอนที่ 3 ว่าครูให้ทำอะไร จากนั้นก็นำเสนอผลงาน อาจจะเป็นให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนและอธิบายการทำงาน หรือ โชว์ผลงานโดยครูเดินดูที่ละโต๊ะ เป็นต้น
7. สรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฝากความคิดถึง